Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

labs

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cstdlib>
    long labs(long num);

Funkcja labs() zwraca wartość bezwzględną liczby num.

C++ zawiera przeciążone wersje funkcji abs(), których możesz używać zamiast funkcji labs().

Tematy pokrewne: abs, fabs