Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

ldiv

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cstdlib>
    ldiv_t ldiv(long x, long y);

Funkcja ldiv() zwraca iloraz i resztę z dzielenia x przez y. Struktura ldiv_t jest zdefiniowana w pliku cstdlib i zawiera następujące pola:

    long quot;  //iloraz
    long rem;  //reszta z dzielenia

C++ zawiera przeciążoną wersję funkcji div(), której możesz używać zamiast funkcji ldiv().

Tematy pokrewne: div