Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

log

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cmath>
  double log( double num );

Funkcja log() zwraca logarytm naturalny (o podstawie e) z num.

W przypadku, gdy num jest ujemne występuje błąd dziedziny, a gdy równe zeru błąd zakresu.


W celu obliczenia logarytmu o podstawie b z x użyj:

  double wynik = log(x) / log(b);

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

  #include <cmath>
  float log( float num ); // to samo co logf() w C99
  long double log( long double num ); // to samo co logl() w C99

Powiązane tematy: exp, log10, pow, sqrt