Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

log10

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cmath>
    double log10( double num );

Funkcja log10() zwraca logarytm o podstawie 10 z num.

W przypadku, gdy num jest ujemne występuje błąd dziedziny, a gdy równe zeru błąd zakresu.


C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float log10( float num ); // to samo co log10f() w C99
    long double log10( long double num ); // to samo co log10l() w C99

Powiązane tematy: exp, log, pow, sqrt