Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

pow

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cmath>
  double pow( double podstawa, double wykladnik );

Funkcja pow() zwraca podstawa podniesione do wykladnik potegi.

W przypadku, gdy podstawa jest rowna zero i wykladnik jest mniejszy lub równy zero, albo podstawa jest ujemna i wykladnik nie jest liczbą całkowitą, występuje błąd dziedziny. W przypadku przekroczenia zakresu występuje range error.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

  #include <cmath>
  float pow( float podstawa, float wykladnik ); // to samo co powf() w C99
  long double pow( long double podstawa, long double wykladnik ); // to samo co powl() w C99


C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji, podnoszące do potęg całkowitych:

  #include <cmath>
  float pow( float postawa, int wyklanik );
  double pow( double podstawa, int wykladnik );
  long double pow( long double podstawa, int wykladnik );

Powiązane tematy: exp, log, sqrt