Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

sinh

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cmath>
    double sinh( double arg );

Funkcja sinh() zwraca wartość sinusa hiperbolicznego z arg.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float sinh( float arg ); // to samo co sinhf() w C99
    long double sinh( long double arg ); // to samo co sinhl() w C99

Powiązane tematy: acos, asin, atan, atan2, cos, cosh, sin, tan, tanh