Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

sqrt

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cmath>
    double sqrt( double num );

Funkcja sqrt() zwraca pierwiastek kwadratowy z num.

Jeśli num jest ujemne, występuje błąd dziedziny.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float sqrt( float num ); // to samo co sqrtf() w C99
    long double sqrt( long double num ); // to samo co sqrtl() w C99

Powiązane tematy: exp, log, pow