Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

tanh

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cmath>
    double tanh( double arg );

Funkcja tanh() zwraca wartość tangensa hiperbolicznego z arg.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float tanh( float arg ); // to samo co tanhf() w C99
    long double tanh( long double arg ); // to samo co tanhl() w C99

Powiązane tematy: acos, asin, atan, atan2, cos, cosh, sin, sinh, tan