Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

#include

Z cppreference.com

Dyrektywa #include pozwala włączyć inny plik do źródła, w którym została użyta. Zawartość pliku dołączanego jest wstawiana w miejsce użycia dyrektywy.

Istnieją dwie formy podawania argumentów - przy pomocy nawiasów trójkątnych:

  #include <sciezka/plik.h>

Co pozwala dołączać pliki znajdujące się w katalogu ścieżki przeszukiwania kompilatora i podkatalogach, oraz z użyciem znaków cudzysłowu:

  #include "sciezka/plik.h"

umożliwiając dołączenie plików znajdujących się w tym samym katalogu/podkatalogach co plik, w którym użyto dyrektywy.

Dyrektywa #include jest używana głównie w celu dołączania plików nagłówkowych (*.h, *.hpp, itp.), które nie powinny zawierać definicji funkcji/metod/zmiennych innych niż inline. Włączenie plików z definicjami (*.c, *.cpp) może skutkować błędem łączenia.