Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

cpp/preprocessor/preprocessor if

Z cppreference.com

#if, #else, #elsif, #endif

  #if WARTOSC
  ...
  #elif WARTOSC
  ...
  #else
  ...
  #endif

Powyższe cztery dyrektywy preprocesora pozwalają na prostą kontrolę nad kodem włączanym do kompilacji, działają na podobnej zasadzie co poniższy kod w C/C++:

  if(WARTOSC) {
   ...
  } else if(WARTOSC) {
   ...
  } else {
   ...
  }

Jeśli WARTOSC jest prawdziwa (jest różna od 0) kod zawarty między komendą testującą warunek (#if/#elif/#else), a następną (#elif/#else/#endif) zostanie włączony do kompilacji. W przeciwnym wypadku zostanie wycięty (potraktowany jak komentarz):

Przykładowy kod:

  #if 1 > 3
  cout << "To nie zostanie skompilowane" << endl;
  #else
  cout << "A to juz tak" << endl;
  #endif

Po skompilowaniu wyświetli:

 A to juz tak


[edytuj] #ifdef, #ifndef

Poniższy kod sprawdza czy została zdefiniowana STALA_LUB_MAKRO, a następnie sprawdza czy __nie__została zdefiniowana STALA_LUB_MAKRO_2:

  #if defined(STALA_LUB_MAKRO)
  ...
  #endif
 
  #if !defined(STALA_LUB_MAKRO_2)
  ...
  #endif

Powyższe dyrektywy są stosowane na tyle często (np. przy dołączaniu plików nagłówkowych czy kompilacji warunkowej), że dorobiły się skróconych wersji - #ifdef oraz #ifndef. Tak że powyższy kod jest równoważny z:

  #ifdef STALA_LUB_WARTOSC
  ...
  #endif
 
  #ifndef STALA_LUB_WARTOSC_2
  ...
  #endif