Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Stringi w C++

Z cppreference.com
< cpp


Klasa string oferuje wygodny sposób manipulowania oraz przechowywania sekwencji znaków. Jest zdefiniowana w przestrzeni nazw std w pliku nagłówkowym <string>.

Konstruktory tworzenie stringów z tablic znaków oraz w inny sposób
Operatory łączenie, przypisywanie i porównywanie stringów oraz odnoszenie się do elementów stringów, używanie stringów do I/O
append dołącza na koniec stringa inny string lub ciąg znaków
assign nadaje stringowi wartość na podstawie innego stringu lub ciągu znaków
at zwraca znak z podanej pozycji
begin zwraca iterator do początku stringa
c_str zwraca standardowy C-string - stałą tablicę znaków
capacity zwraca maksymalną liczbę znaków, które może przechowywać string bez potrzeby alokacji dodatkowej pamięci
clear usuwa wszystkie znaki ze stringa
compare porównuje dwa stringi
copy kopiuje znaki ze stringa do tablicy
data zwraca wskaźnik do pierwszego znaku stringa
empty zwraca true jeśli string jest pusty
end zwraca iterator zaraz za ostatnim elementem stringa
erase usuwa wskazaną liczbę znaków od danego miejsca w stringu
find znajduje pozycję znaków w stringu
find_first_not_of znajduje pierwszą pozycję znaków, które nie są cześcią wskazanego stringa
find_first_of znajduje pierwszą pozycję znaków pasujących do podanego stringa
find_last_not_of znajduje ostatnią pozycję znaków, które nie są częścią wskazanego stringa
find_last_of znajduje ostatanie wystąpienie ciągu znaków pasujących do podanego stringa
getline wczytuje dane ze strumienia I/O do stringa
insert wstawia znaki do stringa
length zwraca aktulaną liczbę elementów w stringu
max_size zwraca maksymalną liczbe znaków, które może przechowywać string
push_back dodaje znak na koniec stringa
rbegin zwraca reverse_iterator do początku odwróconego stringa
rend zwraca reverse_iterator ustawiony zaraz za końcem odwróconego stringa
replace zastępuje znaki w stringu
reserve ustala minimalną pojemność stringa
resize zmienia rozmiar stringa
rfind zwraca pierwszą od końca pozycję wskazanego ciągu znaków
size zwraca aktualną liczbę elementów w stringu
substr zwraca wskazany fragment stringa
swap zamienia zawartość stringa z innym stringiem