Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

append

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <string>
  string& append( const string& str );
  string& append( const char* str );
  string& append( const string& str, size_type index, size_type len );
  string& append( const char* str, size_type num );
  string& append( size_type num, char ch );
  string& append( input_iterator start, input_iterator end );

Funkcja append służy do:

 • (1&2)dodawania str na koniec aktualnego stringa,
 • (3)dodawania fragmentu str od pozycji index o długości len znaków na koniec aktualnego stringa,
 • (4)dodawania pierwszych num znaków ze str na koniec aktualnego stringa,
 • (5)dodawania num powtórzeń znaku ch na koniec aktualnego stringa,
 • (6)dodawania fragmentu stringa zawartego między iteratorami start oraz end na koniec aktualnego stringa.

Przykładowo, poniższy kod wykorzystuje funkcję append do dodania 10 kopii znaku '!' do stringa:

   string str = "Witaj Swiecie";
   str.append( 10, '!' );
   cout << str << endl;

Uruchomienie tego kodu spowoduje wyświetlenie się wiadomości:

   Witaj Swiecie!!!!!!!!!!

W kolejnym przykładzie funkcja append została użyta do dołączenia fragmentu jednego stringa do drugiego:

  string str1 = "Czy wiesz jak polaczyc oba ciagi znakow? ";
  string str2 = "Nie wiem. Sprobuj uzyc funkcji append.";
 
  str1.append( str2, 11, 28 );
  cout << "str1 to: " << str1 << endl;

Powyższy kod wypisze następujący komunikat:

  str1 to: Czy wiesz jak polaczyc oba ciagi znakow? Sprobuj uzyc funkcji append.