Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

assign

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <string>
  string& assign( input_iterator start, input_iterator end );
  string& assign( const string& str );
  string& assign( const char* str );
  string& assign( const char* str, size_type num );
  string& assign( const string& str, size_type index, size_type len );
  string& assign( size_type num, const char& ch );

Domyślna wersja funkcji assign nadaje aktualnemu stringowi wartość spomiędzy start i end lub num kopii ch.

Dodatkowo do standardowej funkcjonalności assign, którą posiadają wszystkie kontenery C++, stringi posiadają wersje funkcji assign, które pozwalają na:

 • przypisywanie str do aktualnego stringa,
 • przypisywanie pierwszych num znaków str do aktualnego stringa,
 • przypisywanie fragmentu str od pozycji index o długości len znaków do aktualnego stringa.

Przykładowo, poniższy kod:

   string str1, str2 = "War and Peace";
   str1.assign( str2, 4, 3 );
   cout << str1 << endl;

wyświetla:

   and

Ta funkcja zastępuje poprzednią zawartość stringa, co powoduje utratę uprzednio przechowywanych danych.

Powiązane tematy: [] operator