Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

at

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <string>
  char& at( size_type loc );
  const char& at( size_type loc ) const;

Funkcja at zwraca znak w stringu znajdujący się na pozycji loc. Funkcja at jest bezpieczniejsza od operatora [], ponieważ nie zezwala na odwoływanie się do nieprawidłowych elementów (za końcem stringa).

Przykładowo:

  string s("abcdef");
  for( int i = 0; i < 10; i++ ) {
   cout << "Element " << i << " to " << s[i] << endl;
  }

Podany kod wybiega poza zakres stringa, co może sprawić problemy. Poniższy kod jest bezpieczniejszy dzięki użyciu funkcji at:

  string s("abcdef");
  for( int i = 0; i < 10; i++ ) {
   cout << "Element " << i << " to " << s.at(i) << endl;
  }

Zamiast odczytać bezużyteczne wartości z pamięci, funkcja at rzuci wyjątek, gdy będzie miało dojść do przekroczenia zakresu stringa.

Powiązane tematy: [] operator