Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

begin

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <string>
  iterator begin();
  const_iterator begin() const;

Funkcja begin() zwraca iterator do pierwszego elementu stringa. Funkcja ta powinna działać w stałym czasie.


Na przykład poniższy kod używa begin() i end() by przejść przez wszystkie znaki stringa.

  string s1("Ala ma kota");
  string::iterator it;
  for( it = s1.begin(); it != s1.end(); ++it ) {
   cout << *it << endl;
  }

Iterator jest initializowany odwołaniem do begin(), wskazujący pierwszy element. Po wykonaniu bloku pętli, iterator jest zwiększany oraz porównywany z end(). Ponieważ end() wskazuje tuż za ostatnim elementem, pętla przejdzie przez wszystkie znaki w stringu.

Powiązane tematy: end, rbegin, rend