Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

data

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <string>
    const char *data();

Funkcja data() zwraca wskaźnik do pierwszego znaku w aktualnym stringu.

Przykład:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
 
int main ()
{
	string str1="hello";
	const char *ch;
	size_t n=str1.length();
	ch=str1.data();
	for(int i=0;i<=n;i++)
	{
		cout<<*(ch++);
	}
	return 0;
}

Powiązane tematy: String_operators, c_str