Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

empty

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <string>
  bool empty() const;

Metoda **empty()** zwraca TRUE, jeśli string nie zawiera znaków, FALSE w przeciwnym wypadku.


Na przykład:

  string s1;
  string s2("");
  string s3("To jest string");
  cout.setf(ios::boolalpha);
  cout << s1.empty() << endl;
  cout << s2.empty() << endl;
  cout << s3.empty() << endl;

Kod wyświetli:

  true
  true
  false

Powiązane tematy: size