Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Operatory stringów

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <string>
  bool operator==(const string& c1, const string& c2);
  bool operator!=(const string& c1, const string& c2);
  bool operator<(const string& c1, const string& c2);
  bool operator>(const string& c1, const string& c2);
  bool operator<=(const string& c1, const string& c2);
  bool operator>=(const string& c1, const string& c2);
  string operator+(const string& s1, const string& s2 );
  string operator+(const char* s, const string& s2 );
  string operator+( char c, const string& s2 );
  string operator+( const string& s1, const char* s );
  string operator+( const string& s1, char c );
  basic_string& operator+=(const basic_string& append);
  basic_string& operator+=(const char* append);
  basic_string& operator+=(const char append);
  ostream& operator<<( ostream& os, const string& s );
  istream& operator>>( istream& is, string& s );
  string& operator=( const string& s );
  string& operator=( const char* s );
  string& operator=( char ch );
  char& operator[]( size_type index );

Stringi C++ mogą być porównywane i przypisywane za pomocą standardowych operatorów porównania:

  • ==**, **!=**, **<=**, **>=**, **<**, **>** oraz **=**.

Porównywanie lub przypisywanie stringów ma liniową złożoność czasową.

Dwa stringi są równe, jeśli:

 1. Ich rozmiar jest taki sam oraz
 2. Każdy element na pozycji i w pierwszym stringu jest równy elementowi na pozycji i w drugim stringu.

Porównywanie stringów przebiega leksykograficznie.

Poza normalnymi operatorami do pracy z tym pojemnikiem, stringi mogą być także łączone za pomocą operatora **+** oraz wstawiane do Strumieni I/O C++ przy użyciu operatorów **<<** oraz **>>**.

Przykład: następujący fragment kodu łączy dwa stringi i wyświetla rezultat:

  string s1 = "Niezly ";
  string s2 = "hardkor";
  string s3 = s1 + s2;
  cout << "s3 is " << s3 << endl;

Co więcej, stringom można przypisywać wartości innych stringów, tablice znaków lub też pojedyncze znaki. Poniższy kod jest całkowicie poprawny:

  char ch = 'N';
  string s;
  s = ch;

Do pojedynczych znaków w stringu można się odnosić za pomocą operatora **[]**, który działa w stałym czasie.

Powiązane tematy: c_str, compare, data