Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

isdigit

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cctype>
  int isdigit(int ch);

Funkcja isdigit() zwraca wartość różną od zera jeżeli ch jest znakiem pomiędzy 0 i 9. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca 0. Przykład:

  char c;
  scanf("%c", &c);
 
  if (isdigit(c))
    printf("Wprowadziles cyfre: %c\n", c);

Tematy pokrewne: isalnum, isalpha, iscntrl, isgraph, isprint, ispunct, isspace, isxdigit