Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

islower

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cctype>
    int islower(int ch);

Funkcja islower() zwraca wartość różną od zera jeżeli ch jest małą literą. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca 0.

Tematy pokrewne: isupper