Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

isupper

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cctype>
    int isupper(int ch);

Funkcja isupper() zwraca wartość różną od zera jeżeli ch jest wielką literą. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca 0.

Tematy pokrewne: islower, tolower