Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

strchr

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cstring>
    char *strchr( const char *str, int ch );

Funkcja strchr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia ch w str lub NULL, jeżeli ch nie zostanie znalezione. Znak ch jest poszukiwany co najwyżej do wystąpienia znaku \0. Tak więc:

    strchr("ahoj, \0 przygodo!", 'g');

zwróci NULL.

Tematy pokrewne: strcat, strcmp, strcpy, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strpbrk, strspn, strstr, strtok