Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

strlen

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cstring>
    size_t strlen(char *str);

Funkcja strlen() zwraca długość str (aż do wystąpienia znaku \0). str nie może być NULL. Na przykład:

    char c[] = "tekst";
    int x = strlen(c);

spowoduje przypisanie x wartości 5.

Tematy pokrewne: memcpy, strchr, strcmp, strncmp