Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

strncmp

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cstring>
  int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t count);

Funkcja strncmp() porównuje co najwyżej count pierwszych znaków ciągów znaków str1 i str2. Zwracane wartości:

Zwracana wartość Objaśnienie
mniejsza od 0 str1 jest mniejszy niż str2
równa 0 str1 jest równy str2
większa od 0 str1 jest większy niż str2

Jeżeli któryś z ciągów jest krótszy niż count, to porównywanie kończy się po osiągnięciu pierwszego znaku '\0'.

Poniższy przykład przedstawia przykładowe wywołania funkcji strncmp() oraz zwracane przez nie wartości (w komentarzach):

  strncmp("aleksandra", "alicja", 2); //równa 0
  strncmp("aleksandra", "alicja", 3); //mniejsza od 0
  strncmp("aleksandra", "agata", 5); //większa od 0

Tematy pokrewne: strchr, strcmp, strcpy, strlen, strncat, strncpy