Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

tolower

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cctype>
    int tolower(int ch);

Funkcja tolower() zwraca znak ch w postaci małej litery.

Tematy pokrewne: isupper, toupper