Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Inne narzędzia

Z cppreference.com
< cpp


Nagłówek <utility> zawiera kilka narzędzi niezwiązanych bezpośrednio z głównymi bibliotekami:

pair szablon struktury stworzonej z dwóch wybranych typów (krotka)
make_pair tworzy krotkę z dwóch podanych wartości
rel_ops przestrzeń nazw pomagająca uniknąć definiowania wielu operatorów porównania

Więcej informacji można znaleźć na: http:www.cplusplus.com/reference/misc/utility/