Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::bitset::all, std::bitset::any, std::bitset::none

Z cppreference.com
< cpp‎ | utility‎ | bitset
 
 
 
 
bool all() const;
(1) (od C++11)
bool any() const;
(2)
bool none() const;
(3)

Sprawdza, czy wszystkie, wszystkie bity lub żadne z nich nie są ustawione na true.

1) Sprawdza, czy wszystkie bity są ustawione true
2) Sprawdza, czy ustawione są jakieś bity true
3) Sprawdza, czy żaden z bitów nie jest ustawiony na true

Spis treści

[edytuj] Parametry

(none)

[edytuj] Zwracane wartości

1 )  true jeśli wszystkie bity są ustawione na true, w przeciwnym razie false
2 )  true jeśli którykolwiek z bitów jest ustawiony na true, w przeciwnym razie false
3 )  true jeśli żaden z bitów nie ma wartości true, w przeciwnym razie false

[edytuj] Wyjątki

(none) (do C++11)
noexcept specification:  
noexcept
  
(od C++11)

[edytuj] Przykłady

#include <iostream>
#include <bitset>
 
int main()
{
  std::bitset<4> b1("0000");
  std::bitset<4> b2("0101");
  std::bitset<4> b3("1111");
 
  std::cout << "bitset\t" << "all\t" << "any\t" << "none\n";
  std::cout << b1 << '\t' << b1.all() << '\t' << b1.any() << '\t' << b1.none() << '\n';
  std::cout << b2 << '\t' << b2.all() << '\t' << b2.any() << '\t' << b2.none() << '\n';
  std::cout << b3 << '\t' << b3.all() << '\t' << b3.any() << '\t' << b3.none() << '\n';
}

Wynik:

bitset all   any   none
0000  0    0    1
0101  0    1    0
1111  1    1    0