Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::pair

Z cppreference.com
< cpp‎ | utility
Zdefiniowane w nagłówku <utility>
template<

    class T1,
    class T2

> struct pair;

std::pair (para) jest szablonem struktury, pozwalającyn na przechowywanie dwóch heterogenicznych obiektów jako pojedynczą jednostkę. Para jest specjalnym przypadkiem krotki std::tuple z dwoma elementami.

Jeśli std::is_trivially_destructible_v<T1> && std::is_trivially_destructible_v<T2> jest true, to destruktor pair jest trywialny.

(od C++17)

Spis treści

[edytuj] Parametry szablonu

T1, T2 - typy elementów, które przechowuje para.

[edytuj] Typy składowe

Typ składowy Definicja
first_type T1
second_type T2

[edytuj] Pola składowe

Pole składowe Typ
first T1
second T2

[edytuj] Metody

tworzy nową parę
(publiczna metoda)
przypisuje zawartość
(publiczna metoda)
(C++11)
wymienia zawartość
(publiczna metoda)

[edytuj] Funkcje zewnętrzne

tworzy obiekt pary pair, o typach elementów zdefiniowanych przez typy argumentów
(szablon funkcji) [edit]
leksykograficznie porównuje wartości w parach
(szablon funkcji) [edit]
specjalizacja algorytmu std::swap
(szablon funkcji) [edit]
dostęp do określonego elementu pary
(szablon funkcji) [edit]

[edytuj] Klasy pomocnicze

uzyskuje rozmiary pary pair
(specjalizacja szablonu klasy) [edit]
uzyskuje typ elementu pary pair
(specjalizacja szablonu klasy) [edit]

[edytuj] Zobacz także

(C++11)
implementuje kontener o stałym rozmiarze, mogący przechowywać elementy różnych typów
(szablon klasy) [edit]
tworzy krotkę tuple referencji lvalue lub rozpakowuje krotkę do pojedynczych obiektów
(szablon funkcji) [edit]