Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::make_pair

Z cppreference.com
< cpp‎ | utility‎ | pair
Zdefiniowane w nagłówku <utility>
template< class T1, class T2 >
std::pair<T1,T2> make_pair( T1 t, T2 u );
(do C++11)
template< class T1, class T2 >
std::pair<V1,V2> make_pair( T1&& t, T2&& u );
(od C++11)

Tworzy obiekt std::pair, dedukując docelowy typ z typu argumentów.

The deduced types V1 and V2 are std::decay<T1>::type and std::decay<T2>::type (the usual type transformations applied to arguments of functions passed by value) unless application of std::decay results in std::reference_wrapper<X> for some type X, in which case the deduced type is X&.

(od C++11)

[edytuj] Parametry

t, u - wartości, z których zostaje konstruowana para

[edytuj] Zwracana wartość

Obiekt pary std::pair zawierający podane wartości.

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <utility>
#include <functional>
 
int main()
{
  int n = 1;
  int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
 
  // build a pair from two ints
  auto p1 = std::make_pair(n, a[1]);
  std::cout << "The value of p1 is "
       << "(" << p1.first << ", " << p1.second << ")\n";
 
  // build a pair from a reference to int and an array (decayed to pointer)
  auto p2 = std::make_pair(std::ref(n), a);
  n = 7;
  std::cout << "The value of p2 is "
       << "(" << p2.first << ", " << *(p2.second + 2) << ")\n";
}

Wynik:

The value of p1 is (1, 2)
The value of p2 is (7, 3)