Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::pair::operator=

Z cppreference.com
< cpp‎ | utility‎ | pair
pair& operator=( const pair& other );
(1)
template< class U1, class U2 >
pair& operator=( const pair<U1,U2>& other );
(2)
pair& operator=( pair&& other ) noexcept(/* zobacz niżej */);
(3) (od C++11)
template< class U1, class U2 >
pair& operator=( pair<U1,U2>&& other );
(4) (od C++11)

Zamienia zawartość pary.

1) Operator przypisania przez kopiowanie. Zastępuje zawartość pary zawartością other.
2) Przypisuje wartość other.first do first i other.second do second
3) Operator przypisania przez przeniesienie. astępuje zawartość pary zawartością other, używając semantyki move.
4) Przypisuje std::forward<U1>(p.first) do first i std::forward<U2>(p.second) do second.

Zachowanie funkcji jest niezdefiniowane chyba, że:

Spis treści

[edytuj] Parametry

other - para wartości, które zastąpią obecną zawartość pary

[edytuj] Zwracana wartość

*this

[edytuj] Wyjątki

1-2) (brak)
3) noexcept specification:  (od C++11)
noexcept(

    is_nothrow_move_assignable<T1>::value &&
    is_nothrow_move_assignable<T2>::value

)
4) (brak)

[edytuj] Przykład

[edytuj] Zobacz także