Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::tuple

Z cppreference.com
< cpp‎ | utility
Zdefiniowane w nagłówku <tuple>
template< class... Types >
class tuple;
(od C++11)

Szablon klasy std::tuple (krotka) jest kolekcją o stałym rozmiarze, przechowującą heterogeniczne wartości. Jest to generalizacja pary std::pair.


Spis treści

[edytuj] Parametry szablonu

Types... - typy elementów, które będzie przechowywała krotka. Lista nie może być pusta.

[edytuj] Metody

konstruuje nową krotkę tuple
(publiczna metoda)
przypisuje wartość jednej krotki tuple do drugiej
(publiczna metoda)
zamienia ze sobą zawartość dwóch krotek
(publiczna metoda)

[edytuj] Funkcje zewnętrzne

Szablon:cpp/utility/tuple/dsc forward as tupleSzablon:cpp/utility/tuple/dsc tuple catSzablon:cpp/utility/tuple/dsc operator cmpSzablon:cpp/utility/tuple/dsc swap2
tworzy obiekt krotki tuple o typach elementów definiowanych typami argumentów
(szablon funkcji) [edit]
tworzy krotkę tuple referencji lvalue lub rozpakowuje krotkę do pojedynczych obiektów
(szablon funkcji) [edit]
dostęp do określonego elementu krotki
(szablon funkcji) [edit]

[edytuj] Klasy pomocnicze

Szablon:cpp/utility/tuple/dsc uses allocatorSzablon:cpp/utility/tuple/dsc ignore
uzyskuje rozmiar krotki tuple w czasie kompilacji
(specjalizacja szablonu klasy) [edit]
uzyskuje typ określonego elementu krotki
(specjalizacja szablonu klasy) [edit]


[edytuj] Notka

Aż do C++17, funkcja nie może zwrócić krotki używając listy inicjalizacyjnej:

std::tuple<int, int> foo_tuple() 
{
 return {1, -1}; // Blad az do C++17
 return std::make_tuple(1, -1); // Zawsze dziala
}

[edytuj] Przykład

#include <tuple>
#include <iostream>
#include <string>
#include <stdexcept>
 
std::tuple<double, char, std::string> get_student(int id)
{
  if (id == 0) return std::make_tuple(3.8, 'A', "Lisa Simpson");
  if (id == 1) return std::make_tuple(2.9, 'C', "Milhouse Van Houten");
  if (id == 2) return std::make_tuple(1.7, 'D', "Ralph Wiggum");
  throw std::invalid_argument("id");
}
 
int main()
{
  auto student0 = get_student(0);
  std::cout << "ID: 0, "
       << "GPA: " << std::get<0>(student0) << ", "
       << "grade: " << std::get<1>(student0) << ", "
       << "name: " << std::get<2>(student0) << '\n';
 
  double gpa1;
  char grade1;
  std::string name1;
  std::tie(gpa1, grade1, name1) = get_student(1);
  std::cout << "ID: 1, "
       << "GPA: " << gpa1 << ", "
       << "grade: " << grade1 << ", "
       << "name: " << name1 << '\n';
}

Wynik:

ID: 0, GPA: 3.8, grade: A, name: Lisa Simpson
ID: 1, GPA: 2.9, grade: C, name: Milhouse Van Houten